Barnfonden Hjärtat

Lions Laholms Lokala Barnfond HjärtatVarje krona som skänks till Barnfonden Hjärtat skall användas inom kommunen.

 

Vad vill vi med Barnfonden Hjärtat?

Vi vill ekonomiskt stödja och hjälpa barn och ungdomar som lever under svåra ekonomiska förhållanden, är under 18 år och boende i Laholms kommun.

Vi vill stödja organisationer och föreningar i Laholm som bedriver verksamhet för dessa barn och ungdomar.

Om det ”blir pengar över” vill vi lämna bidrag till Lions fonder för krigs- och katastrofdrabbade länder.

Fondens stöd skall ses som ett komplement till de insatser som samhället gör för ovan nämnda grupper av barn och ungdomar.

Hur söker man bidrag?

Ladda ner blanketten via länken nedan, skriv ut den, fyll i den och skicka den till

Lions Club,
c/o Kenth Elmvik, Görans väg 9, 312 61 Mellbystrand  eller

Med e-post som en bifogad fil till kenth.elmvik@gmail.com

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt.

 

Hur kan du lämna ett bidrag till barnfonden?

* Genom en insättning på fondens bankgironummer: 176-5783

* Genom att svischa en summa till nummer 123 666 1516, eller    

* Genom en minnesgåva i samband med begravning.

Vi samarbetar med Laholms och Veinges begravningsbyråer.  

 

En gåva till Lions Laholms Lokala Barnfond Hjärtat går oavkortat till barn och ungdomar i Laholms kommun.