Barnfonden Hjärtat

Med anledning av att den nya lagstiftningen om personuppgifter, Dataskyddsförordningen, träder i kraft den 25 maj 2018, vill Lions Club Laholm informera sökande till Lions Barnfond Hjärtat, att alla personuppgifter som en ansökan innehåller, kommer att behandlas med största noggrannhet. Alla uppgifter behandlas endast av de som har att bedöma ansökan. Inga personuppgifter lämnas ut till annan.
Barnfondens blankett kommer att göras om för att tydligare spegla Dataskyddsförordingens krav.

Lions Laholms Lokala Barnfond Hjärtat
Vi har startat en lokal barnfond! 

Varje krona som skänks till Barnfonden Hjärtat skall användas inom kommunen.


Vad vill vi med den Lokala Barnfonden Hjärtat?

Vi vill ekonomiskt stödja och hjälpa sjuka och funktionshindrade barn och ungdomar under 18 år i Laholms kommun.

Vi vill stödja organisationer och föreningar i Laholm som bedriver verksamhet för dessa barn och ungdomar.

Om det ”blir pengar över” vill vi lämna bidrag till Lions Barndiabetesfond och Barncancerfonden.

Fondens stöd skall ses som ett komplement till de insatser som samhället gör för sjuka och funktionshindrade barn och ungdomar.

Hur söker man bidrag?

Ladda ner blaketten via länken nedan, skriv ut den, fyll i den och skicka den till 

Lions Club,
c/o 
Kenth Elmvik, Görans väg 9, 312 61 Mellbystrand eller

med e-post som en bifogad fil till kent.elmvik@gmail.com

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt.


Hur kan du lämna ett bidrag till barnfonden?

  • Genom en insättning på fondens bankgironummer: 176-5783
  • Genom att svischa en summa till nummer 1236661516, eller      
  • Genom en minnesgåva i samband med begravning. 


Vi samarbetar med Laholms och Veinges begravningsbyråer.  

 

En gåva till Lions Laholms Lokala Barnfond Hjärtat går oavkortat till sjuka och funktionshindrade barn och ungdomar i Laholms kommun.